Farm in Action er et rehabilitering og motivasjonssenter for unge voksne fra 18 år og oppover. Vi vil gjennom vår virksomhet gi et individuelt tilrettelagt tilbud til mennesker med problematikk innen rus og psykisk helse. Endring- og ressursfokusert tilnærming står sentralt, og flere av våre tilbud har gårdsbruk som ramme. Farm in Action er en ideell organisasjon.

 

Vi tilbyr